Protokoll 2022/23:50 Tisdagen den 24 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:50

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Malcolm Momodou Jallow (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets partigrupp anmält Isabell Mixter som suppleant i trafikutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

suppleant i trafikutskottet

Isabell Mixter (V)

§ 3  Anmälan om ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde att Viktor Wärnick (M) valts till ordförande i socialförsäkringsutskottet under Jessica Rosencrantz (M) ledighet den 19 januari−14 maj.

§ 4  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 januari kl. 14.00.

§ 5  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.