Protokoll 2022/23:25 Onsdagen den 23 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:25

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2022/23:8 för tisdagen den 15 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2022/23:

39
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:39 Åtgärder för att nå klimatmålen
av Märta Stenevi (MP)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 6 december 2022. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.
Stockholm den 22 november 2022
Miljödepartementet

Romina Pourmokhtari (L)
Enligt uppdrag
Egon Abresparr
Expeditionschef
Interpellation 2022/23:41
Till riksdagen
Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.