Protokoll 2022/23:22 Torsdagen den 17 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:22

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Johan Pehrson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelega­tionen och

att Mats Persson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelega­tionen.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade

att Moderaternas partigrupp anmält John Widegren som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under återstoden av Mattias Karlsson i Luleås valperiod,

att Miljöpartiets partigrupp anmält Nicklas Attefjord som suppleant i socialutskottet, i kulturutskottet, i utbildningsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet under Leila Ali Elmis ledighet samt

att Liberalernas partigrupp anmält Gulan Avci och Lina Nordquist som ledamöter i krigsdelegationen.

Förste

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.