Protokoll 2022/23:103 Torsdagen den 4 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:103

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 april justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2022/23:FPM82 Ändringsdirektiv om att utvidga och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten

COM(2023) 177 till civilutskottet

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Motioner
2022/23:2387 till finansutskottet
2022/23:2383, 2385, 2388 och 2389 till finansutskottet

§ 4  Ekonomisk familjepolitik

Ekonomisk familjepolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU16

Ekonomisk familjepolitik
föredrogs.

Anf.  1  CAROLINE HÖGSTRÖM (M):

Fru

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.