Protokoll 2022/23:102 Onsdagen den 3 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:102

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 april justerades.

§ 2  

Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Elsa Widding hade följande skrivelse kommit in:
Till talmannen
Utträde ur Sverigedemokraterna
Jag har bestämt mig för att begära utträde ur Sverigedemokraterna. Media startar ett drev utan någon som helst förankring i verkligheten. Utbildningsministern hävdar därefter att jag ger stöd åt förintelseförnekelse, historiens värsta brott, utan att mitt parti ser anledning att reagera eller ens kommentera detta i media. En gräns är nådd och jag ser tyvärr ingen annan utväg än att lämna Sverigedemokraterna, inte minst med hänsyn till min familj.
Den 1 maj 2023
Vänliga hälsningar
Elsa Widding
Skrivelsen lades till handlingarna.

Förste vice talmannen anmälde att

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.