Protokoll 2021/22:76 Tisdagen den 1 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:76

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari

Anf.  1  Statsminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Fru talman! Samma dag som vi hade möte i Europeiska rådet vaknade vi alla upp till nyheten att vi har krig i Europa. Ryssland hade invaderat sitt grannland Ukraina. Ryssland valde våld framför dialog. Historiens dom kommer att falla tungt över den ryska statsledningen.

EU:s reaktion var både snabb och kraftfull. På mindre än 20 minuter kunde Europeiska rådet ge grönt ljus till det mest ingripande sanktions­paket som unionen någonsin beslutat om. Åtgärderna riktas bland annat mot finans‑, energi- och transportsektorn. Vi stoppar också export av vik­tig teknologi och inför ytterligare listning av personer som inte längre är välkomna i Europa och som dessutom får sina

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.