Protokoll 2021/22:48 Fredagen den 17 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:48

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer

Anf.  1  LUDVIG ASPLING (SD):

Fru talman! Minst elva personer har avlidit i gränsområdena mellan Polen och Belarus. Det är elva personer som aldrig borde ha varit där över huvud taget. Det är personer som kan ha lurats dit men som också kan ha varit fullt medvetna om de risker resan innebär.
Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer
Bakom dödsfallen finns ett stort antal migranter som alltjämt är kvar i landet, enligt uppgift så många som 7 000 stycken, vissa under svåra humanitära förhållanden. Kombinationen av drömmen om EU och vetskapen om vårt svaga asylsystem, Putin–Lukasjenko-axelns cyniska maktspel och unionens ledares svaga

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.