Protokoll 2021/22:44 Måndagen den 13 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:44

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 november justerades.

§ 2  Meddelande om särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av Kristdemokraternas partigrupp skulle en särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige anordnas tisdagen den 18 januari kl. 13.00.

Från regeringen skulle statsrådet Khashayar Farmanbar (S) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Kristdemokraterna begär särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige

Sveriges elpriser slår rekord, och ännu är vi inte inne i den kallaste årstiden. Utvecklingen innebär kraftigt ökade kostnader för elkunder. Först i södra Sverige men nu även i de norra delarna.

Historiskt har Sveriges näringsliv haft en viktig konkurrensfördel

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.