Protokoll 2021/22:123 Torsdagen den 2 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:123

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 maj justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tjänstgörande ålderspresidenten anmälde att utdrag ur prot. 2021/22:33 för tisdagen den 31 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:512

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:512 Höjd pension  

av Julia Kronlid (SD)

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 22 juni 2022.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 1 juni 2022

Socialdepartementet

Ardalan Shekarabi (S)

Enligt uppdrag

Andreas Krantz

Expeditionschef

Interpellation 2021/22:513

Till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.