Protokoll 2021/22:111 Onsdagen den 11 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:111

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 april justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Proposition
2021/22:240 till skatteutskottet
Motioner
2021/22:4707, 4714, 4716, 4720, 4723, 4725 och 4727

till finansutskottet
2021/22:4648, 4662 och 4663 till miljö- och jordbruksutskottet
2021/22:4695 till utrikesutskottet
2021/22:4637, 4638, 4640–4642 och 4646 till socialutskottet
2021/22:4710 och 4726 till justitieutskottet
EU-dokument
COM(2022) 150 till miljö- och jordbruksutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 1

juli.
COM(2022) 177 till justitieutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 1

juli.

§ 3  Ärenden

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.