Protokoll 2021/22:105 Fredagen den 29 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:105

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 april justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets partigrupp anmält Hanna Gunnarsson som ledamot i krigsdelegationen.

Förste vice talmannen förklarade vald till

ledamot i krigsdelegationen

Hanna Gunnarsson (V)

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2021/22:FPM77 Meddelande om livsmedelsförsörjningen och motståndskraften i livsmedelssystemen COM(2022) 133 till miljö‑ och jordbruksutskottet

§ 4  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.