Protokoll 2020/21:142 Onsdagen den 16 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:142

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att

Maja Boström (C) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation

2020/21:

824
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:824 Ekonomisk jämställdhet
av Helena Bouveng (M)
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 9 september 2021.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 15 juni 2021
Finansdepartementet
Magdalena Andersson (S)
Enligt uppdrag
Johan Ndure
Departementsråd

§ 4  Anmälan om granskningsrapport

Andre vice talmannen anmälde att följande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.