Protokoll 2020/21:102 Tisdagen den 6 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:102

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 9–12 och 16 mars justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Emil Källström (C) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 april, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Anne-Li Sjölund (C).

§ 3  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Tina Acketoft (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU‑nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om ersättare för statsministern vid regeringssammanträde

Tredje vice talmannen meddelade att statsministern informerat riksdagen om att hans ersättare vid regeringssammanträde i första hand skulle vara statsrådet Morgan Johansson och i andra hand statsrådet Ibrahim Baylan.

§ 5  Meddelande om frågestund

Tredje

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.