Protokoll 2019/20:141 Onsdagen den 17 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:141

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Minnesceremoni för coronapandemins offer

Minnesceremonin inleddes med att en stråkkvartett från Kungliga Filharmonikerna framförde Air av Johann Sebastian Bach.

Anf.  1  TALMANNEN:

Statsministern, vice statsministern! Ärade ledamöter här i kammaren och runt om i Sverige! Ärade åhörare i hela vårt land!

Försommargrönskan runt riksdagshuset är bedövande vacker. Men det här är ingen vanlig försommardag. Flaggorna vid riksdagshuset halades för några minuter sedan till halv stång. Riksdagen har sorg. Sverige har sorg.

I dag var det tänkt att vårens riksdagsarbete skulle avrundas. Den officiella sommaravslutningen genomförs visserligen senare i dag, men riksdagen kommer att sammanträda också under återstoden av juni månad och kan vid behov kallas in även senare under sommaren.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.