Protokoll 2019/20:105 Onsdagen den 15 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:105

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 mars justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2019/20:114 till utrikesutskottet

Motioner

2019/20:3567 till civilutskottet

2019/20:3574 till civilutskottet

2019/20:3561, 3564, 3569 och 3571 till utbildningsutskottet

2019/20:3565, 3566, 3573, 3576 och 3578 till arbetsmarknadsutskottet

2019/20:3570 till miljö- och jordbruksutskottet

2019/20:3556, 3562, 3563 och 3577 till trafikutskottet

EU-dokument

COM(2020) 137 till miljö- och jordbruksutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 3 juni.

Följande dokument anmäldes:

Motion

med anledning av prop. 2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.