Protokoll 2018/19:79 Tisdagen den 23 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:79

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 26–29 mars samt för den 2 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att

Ellen Juntti (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 12 april, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Johanna Rantsi (M).

§ 3  Meddelande om aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisa­tionsförändring anordnas

fredagen den 3

maj kl.

9.00.
Från regeringen skulle arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) delta.
Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:
Till talmannen
Begäran om aktuell debatt
Med anledning

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.