Protokoll 2018/19:53 Torsdagen den 14 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:53

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade
att

Åsa Coenraads (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,
att

Karin Enström (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,
att

Johan Hultberg (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,
att

Jessika Roswall (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,
att

Betty Malmberg (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU‑nämnden,
att

Jessica Polfjärd (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU‑nämnden,
att

Jessica Rosencrantz (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU‑nämnden,
att

Tomas Tobé (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden och
att

Gunilla Svantorp (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i OSSE‑delegationen.
Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.