Protokoll 2017/18:95 Onsdagen den 11 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:95

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 mars justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att

ClasGöran Carlsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält ClasGöran Carlsson som ledamot i civilutskottet och Åsa Eriksson som suppleant i civilutskottet.
Förste vice talmannen förklarade valda till
ledamot i civilutskottet
ClasGöran Carlsson (S)
suppleant i civilutskottet
Åsa Eriksson (S)

§ 4  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:
från 28 till 29

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.