Protokoll 2017/18:88 Onsdagen den 21 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 1 och 2 mars justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Gabriel Wikström (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 22 mars 2018.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:424

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:424 Välfärdsutredningen

av Helena Bouveng (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 10 april 2018.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 19 mars 2018

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

Interpellation 2017/18:425

Till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.