Till innehåll på sidan

Protokoll 2017/18:83 Tisdagen den 13 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:83

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare för statsråd

Förste vice talmannen anmälde att Karl Längberg (S) inträtt som ersättare för statsrådet Lena Hallengren (S) från och med den 8 mars.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Åsa Eriksson (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Anna Wallén (S) under tiden för hennes ledighet den 20 mars–29 april.

§ 3  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 mars kl. 14.00.

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:17 för torsdagen den 15 februari från näringsutskottet,

prot. 2017/18:17 för torsdagen den 8 mars från trafikutskottet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.