Protokoll 2017/18:8 Torsdagen den 21 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:8

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 31 augusti justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att Annika Eclund (KD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 oktober, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Björn Rubenson (KD).

§ 3  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Mats Pertoft (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för Annika Hirvonen Falk (MP) under tiden för hennes ledighet den 19 oktober 2017–30 april 2018.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Mats Pertoft som suppleant i justitieutskottet under Annika Hirvonen Falks ledighet.

Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 19 oktober

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.