Protokoll 2017/18:42 Måndagen den 4 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:42

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om statsministerns frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 december kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven (S).

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:116

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:116 En tioårig grundskola

av Erik Bengtzboe (M)

Interpellationen kommer att besvaras i kammaren den 19 december.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade möten och resor.

Stockholm den 30 november 2017

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

Interpellation 2017/18:117

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:117 En ökning av elevernas undervisningstid

av Erik Bengtzboe (M)

Interpellationen kommer

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.