Protokoll 2017/18:21 Fredagen den 20 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:21

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 september justerades.

§ 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 19–20 oktober

Talmannen meddelade att tisdagen den 24 oktober kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 19–20 oktober äga rum.

§ 3  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december

Talmannen meddelade att onsdagen den 20 december kl. 9.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december äga rum.

§ 4  Avsägelse

Talmannen meddelade att Christer Nylander (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 5  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade

att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Nina Lundström

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.