Protokoll 2016/17:96 Onsdagen den 19 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:96

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 mars justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 20 april kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2016/17:FPM82 Meddelande om en EU-strategi för Syrien JOIN(2017) 11 till utrikesutskottet

2016/17:FPM83 Förordning om europeisk företagsstatistik KOM(2017) 114 till finansutskottet

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2016/17:99 till finansutskottet

2016/17:100

Förslagspunkt 1 till finansutskottet

Förslagspunkt 2–14 till konstitutionsutskottet

2016/17:169

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.