Protokoll 2016/17:83 Tisdagen den 21 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:83

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 februari justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Julia Kronlid (SD) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 mars, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Crister Spets (SD).

§ 3  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Heidi Karlsson (SD) inträtt som ersättare för Anders Forsberg (SD) under tiden för hans ledighet den 19 mars–2 juni. 

§ 4  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 23 mars kl. 14.00.

§ 5  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:18 för torsdagen den 23 februari i ärende om subsidiaritetsprövning

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.