Protokoll 2016/17:50 Tisdagen den 20 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:50

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 november justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Oscar Sjöstedt (SD) avsagt sig uppdragen som suppleant i konstitutionsutskottet och i skatteutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Runar Filper som suppleant i konstitutionsutskottet.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i konstitutionsutskottet

Runar Filper (SD)

§ 4  Meddelande om partiledardebatt

Förste vice talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum onsdagen den 11  januari 2017 kl. 9.00.

§ 5  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2016/17:59

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.