Protokoll 2016/17:46 Onsdagen den 14 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:46

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 23 november justerades.

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till socialförsäkringsutskottet:

RiR 2016:31 Är sjukskrivning bra för hälsan?

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2016/17:61 till socialförsäkringsutskottet

Skrivelser

2016/17:51 till socialförsäkringsutskottet  

2016/17:64 till utrikesutskottet

Motioner

2016/17:3551 och 3553–3556 till arbetsmarknadsutskottet

EU-dokument

KOM(2016) 755 och KOM(2016) 757 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 6 februari 2017.

§ 4  Ärenden

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.