Protokoll 2016/17:14 Torsdagen den 13 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:14

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ordförande i utskott

Talmannen anmälde att Tuve Skånberg (KD) valts till ordförande i civilutskottet under tiden för Caroline Szybers ledighet den 11 oktober 2016–30 april 2017.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:2 för torsdagen den 29 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från utbildningsutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:38

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:38 Omlokalisering av EMA till Sverige

av Jenny Petersson (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 15 november 2016.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.

Stockholm den 11 oktober 2016

Socialdepartementet

Gabriel

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.