Protokoll 2015/16:46 Tisdagen den 15 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:46

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om vice ordförande i utskott

Förste vice talmannen anmälde att

Mats Pertoft (MP) valts till vice ordförande i justitieutskottet under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet den 11 december 2015–6 augusti 2016.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att

Olof Lavesson (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Maria Stockhaus som suppleant i utrikesutskottet.
Förste vice talmannen förklarade vald till
suppleant i utrikesutskottet
Maria Stockhaus (M)

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2015/16:

260
Till riksdagen
Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.