Protokoll 2015/16:37 Onsdagen den 2 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:37

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 17 och 18 november justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen meddelade

att Mats Pertoft (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för Annika Hirvonen Falk (MP) under hennes ledighet den 21 december 2015–7 augusti 2016 samt

att Heidi Karlsson (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Jeff Ahl (SD) under hans ledighet den 11 januari–28 juli 2016.

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2015/16:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2016 KOM(2015) 610 till utrikesutskottet

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2015/16:55

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.