Protokoll 2015/16:127 Tisdagen den 28 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:127

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade
att

Emilia Töyrä (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet,
att

Jörgen Hellman

(S) avsagt sig uppdragen som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet,
att

Niklas Karlsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet,
att

Anders Schröder (MP) avsagt sig uppdragen som suppleant i justitie­utskottet och som suppleant i trafikutskottet,
att

Elisabet Knutsson (MP) avsagt sig uppdragen som suppleant i utbildningsutskottet och som suppleant i näringsutskottet samt
att

Håkan Bergman (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagsstyrelsen.
Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att

Åsa Eriksson

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.