Protokoll 2015/16:112 Torsdagen den 26 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:112

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in:
Till riksdagens talman
Förändringar i regeringens sammansättning
Jag har i dag fattat följande beslut om regeringens sammansättning.
Åsa Romson har entledigats som statsråd och chef för Miljö- och energidepartementet.
Kristina Persson har entledigats som statsråd.
Peter Eriksson har förordnats som statsråd.
Ann Linde har förordnats som statsråd.
Karolina Skog har förordnats som statsråd och chef för Miljö- och energidepartementet.
Stockholm den 25 maj 2016
Stefan Löfven
Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att

Pernilla Stålhammar (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för Åsa Romson

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.