Protokoll 2014/15:68 Fredagen den 6 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:68

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 februari justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen anmälde att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 11 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Monica Tedestam Berglöw (SD).

§ 3  Anmälan om ny ersättare

Talmannen anmälde att Crister Spets (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Margareta Larsson (SD) under tiden för hennes ledighet den 11 mars–31 mars.

§ 4  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Johan Pehrson (FP) avsagt sig uppdragen som ledamot i justitieutskottet och som suppleant i konstitutionsutskottet,

att Lars Tysklind (FP) avsagt sig uppdragen som ledamot i trafikutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet,

att

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.