Riksdagens protokoll 2009/10:81 Onsdagen den 3 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:81

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:81

Onsdagen den 3 mars

Kl. 09:00 - 18:49

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2009/10:116 till socialutskottet  

Framställningar 
2009/10:RRS20 till finansutskottet  
2009/10:RRS21 till justitieutskottet  
2009/10:RRS23 till civilutskottet  

Redogörelser 
2009/10:RRS18 till trafikutskottet  
2009/10:RRS19 till skatteutskottet  
2009/10:RRS22 till utbildningsutskottet  

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU5  
Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden 2009/10:MJU20 och MJU12  
Kulturutskottets betänkanden 2009/10:KrU8 och KrU9  
Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU11  

3 § Anmälan om inkommen skrivelse

Förste

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.