Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:3 Onsdagen den 16 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:3

Onsdagen den 16 september

Kl. 09:00 - 14:06

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 september. 

2 § Meddelande om nytt system för delning av propositioner

Förste vice talmannen meddelade att information om ett nytt system för delning av propositioner delats ut till riksdagens ledamöter. 

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2008/09:FPM156 Förhandlingsmandat Euratom-Ryssland, till utrikesutskottet 

4 § Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst

Föredrogs  

justitieutskottets utlåtande 2008/09:JuU31 
Ett

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.