Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2007/08:24 Onsdagen den 14 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2007/08:24

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2007/08:24

Onsdagen den 14 november

Kl. 09:00 - 19:42

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 november. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Karla López
(mp) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 14 november. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Meddelande om val av ställföreträdande justitieombudsman

Andre vice talmannen meddelade att val av ställföreträdande justitieombudsman skulle äga rum
torsdagen den 15 november


Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:105

Till riksdagen  

Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.