Riksdagens protokoll 2004/05:95 Onsdagen den 23 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2004/05:95

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2004/05:95

Onsdagen den 23 mars

Kl. 09:00 - 19:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 mars. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2004/05:454

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:454 av Sofia Larsen om den nya lärarutbildningen 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 april 2005. 

Skälet till dröjsmålet är arbetsbelastning. 

Stockholm den 22 mars 2005 
Utbildnings- och kulturdepartementet 

Leif Pagrotsky

Interpellation 2004/05:470

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:470 av Chatrine Pålsson (kd) om nya tåg till Kalmar och Östergötland 

Interpellationen kommer att besvaras den 12 april

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.