Riksdagens protokoll 2004/05:49 Måndagen den 13 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2004/05:49

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2004/05:49

Måndagen den 13 december

Kl. 10:00 - 20:19

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 6 och 7 december. 

2 § Meddelande om onsdagen den 15 och torsdagen den 16 december

Tredje vice talmannen meddelade att votering skulle äga rum
onsdagen den 15 december kl. 9.00 och efter debattens slut.

Tredje vice talmannen meddelade vidare att två sammanträden skulle äga rum
torsdagen den 16 december:
det första kl. 9.00, det andra tio minuter efter det första sammanträdets slut, båda med votering efter debatten. 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:  

Interpellation 2004/05:240

Till riksdagen 

Interpellation 2004/05:240 av Anna Grönlund Krantz om

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.