Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:89 Fredagen den 11 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2002/03:89

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:89

Fredagen den 11 april

Kl. 09.00 - 14.02

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att Sofia Larsen
(c) ansökt om föräldraledighet under tiden den 5 maj-
19 december.
Kammaren biföll denna ansökan.

Tredje vice talmannen anmälde att Anders Lars-
son (c) skulle tjänstgöra som ersättare för Sofia Lar-
sen.

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades
Proposition
2002/03:66 till justitieutskottet

3 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den
10 april

SfU8 Migration och asylpolitik
Punkt 3 (En kommission för att granska flyktingpoli-
tiken)
1. utskottet
2.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.