Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:33 Tisdagen den 10 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2002/03:33

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:33

Tisdagen den 10 december

Kl. 11.00 - 16.23

18.00 - 19.59

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Val till valprövningsnämnden

Förste vice talmannen meddelade att till kamma-
ren hade inkommit protokoll från valberedningen
avseende val av ordförande och ersättare för ordför-
anden i Valprövningsnämnden.
Vidare hade överlämnats gemensamma listor för
val av sex ledamöter och sex suppleanter i Valpröv-
ningsnämnden. En promemoria med föreslagna namn
hade delats ut till kammarens ledamöter.

Företogs val av ordförande och ersättare för ord-
föranden i Valprövningsnämnden.

Enligt ett enhälligt förslag av valberedningen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.