Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:125 Torsdagen den 14 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2000/01:125

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 2000/01:125
Torsdagen den 14 juni
Kl. 9.00 - 15.23
Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om statistiska uppgifter om
riksdagsarbetet

Förste vice talmannen meddelade att statistiska
uppgifter om riksdagsarbetet delats ut till kammarens
ledamöter.
Statistiken skulle fogas som bilaga till detta pro-
tokoll.

2 § Meddelande om bordläggningsplenum

Förste vice talmannen meddelade att bordlägg-
ningsplenum skulle äga rum måndagen den 18 juni
kl. 14.00.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott och be-
slut om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades
Propositioner
2000/01:135 till lagutskottet
2000/01:145 till konstitutionsutskottet

Redogörelse
2000/01:RS2

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.