Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:97 Torsdagen den 22 april

ProtokollRiksdagens protokoll 1992/93:97

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:97

Torsdagen den 22 april

Kl. 12.00

1 § Meddelande om särskild debatt om kriget i
Bosnien, m.m.

Anf. 1 ANDRE VICE TALMANNEN:

På begäran av Folkpartiet liberalernas
riksdagsgrupp anordnas torsdagen den 29 april kl.
12.00 en särskild debatt om kriget i Bosnien.

Samma dag kl. 14.30 informerar socialminister
Bengt Westerberg om ett yttrande som FN:s
kommitté för barnets rättigheter avgivit över
Sveriges rapport om efterlevnaden av FN:s
konvention i ämnet.

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 april.

3 § Debatt med anledning av
kompletteringsproposition

Anf. 2 ANDRE VICE TALMANNEN:

Jag föreslår att för denna debatt skall följande
regler gälla:

I debatten deltar finansministern,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.