Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:128 Onsdagen den 10 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 1991/92:128

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1991/92:128

Onsdagen den 10 juni

Kl. 8.30

1 § Nya riksdagsledamöter m.m.

Upplästes och lades till handlingarna följande från
valprövningsnämnden inkomna

Berättelse om granskning av bevis för
riksdagsledamöter och ersättare för
riksdagsledamöter

Till valprövningsnämnden har från riksskatteverket
inkommit bevis om

dels att Björn Ericson (s), Tyresö, utsetts till ny
ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 augusti 1992
sedan Ulf Lönnqvist (s) avsagt sig sitt uppdrag som
riksdagsledamot. Till ersättare har i detta fall
utsetts Tommy Waidelich, Södertälje, Åke
Wictorsson, Norrtälje, Christina Pettersson,
Norrtälje, Dag Ericson, Tumba, Christer
Erlandsson, Järfälla, Christina Zedell, Tullinge,
Pär Nuder, Österskär, Kåre Hagman,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.