Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Proposition 2020/21:159

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-23
Bordlagd
2021-03-23
Hänvisad
2021-03-24
Motionstid slutar
2021-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:159

Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Prop.

2020/21:159
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 mars 2021
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
För att identifiera fler personer som vistas i Sverige och motverka missbruk av resedokument och främlingspass föreslår regeringen bl.a. följande:Migrationsverket och Polismyndigheten ges möjlighet att vid en inre utlänningskontroll fotografera en utlänning samt ta hans eller hennes fingeravtryck.En utlänning ska i vissa fall kunna beviljas högst tre främlingspass under en femårsperiod.Resedokument och främlingspass ska kunna återkallas.

Lagändringarna föreslås träda i

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.