Till innehåll på sidan

Vissa frågor om personlig assistans och om kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Proposition 1994/95:77

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Bordläggning
1994-10-26
Inlämning
1994-10-26
Hänvisning
1994-10-27
Motionstid slutar
1994-11-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1994/95:77
Vissa frågor om personlig assistans och om
kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade

Prop.
1994/95:77
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 20 oktober 1994
Ingvar Carlsson
Ingela Thalén
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås vissa ändringar i främst lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen (1993:389)
om assistansersättning (LASS). Förslagen innebär att ekonomiskt stöd
enligt LSS eller assistansersättning enligt LASS avseende assistans som
ges av en person som den funktionshindrade lever i hushållsgemenskap
med endast lämnas om den funktionshindrade låter assistansen ordnas
genom

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1994/95:SoU7
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.