Vissa ändringar i tobakslagen (1993:581)

Proposition 1993/94:98

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Bordläggning
1993-12-01
Inlämning
1993-12-01
Hänvisning
1993-12-02
Motionstid slutar
1993-12-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1993/94:98

Vissa ändringar i tobakslagen (1993:581)

Prop.

1993/94:98

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 november 1993

Carl Bildt

Bo Könberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) vilka
begärts av riksdagen.

De föreslagna reglerna innefattar bl.a. som huvudregel förbud mot
rökning på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor
eller fritidshem samt i lokaler där offentliga tillställningar eller allmänna
sammankomster anordnas och i andra lokaler dit allmänheten har
tillträde. Arbetsgivaren föreslås, i andra fall än de som omfattas av
reglerna om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen,

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1993/94:SoU17
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.