Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

Proposition 2005/06:112

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildnings- och kulturdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Registrering
2006-03-20
Inlämning
2006-03-20
Bordläggning
2006-03-20
Hänvisning
2006-03-21
Motionstid slutar
2006-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2005/06:112

Viktigare än någonsin!

Prop.

Radio och TV i allmänhetens tjänst
2007–2012

2005/06:112
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Harpsund den 16 mars 2006
Göran Persson
Leif Pagrotsky
(Utbildnings- och kulturdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som skall gälla

under kommande tillståndsperiod för den radio- och
TV-verksamhet
i

allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Tele-

vision AB och Sveriges Utbildningsradio AB. I propositionen föreslås i

huvudsak oförändrade riktlinjer för företagen. Detta innebär att program-

verksamheten skall präglas av oberoende och stark integritet och

bedrivas självständigt

Förslagspunkter (9)

 • 1
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift.
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om grundläggande principer för kommande tillståndsperiod (avsnitt 7).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om public service-uppdraget - ansvar och uppföljning (avsnitt 8).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om riktlinjer för programverksamheten (avsnitt 9).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 10).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om teknisk utveckling och distribution av radio och TV (avsnitt 11).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om beredskapsfrågor (avsnitt 12).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ekonomiska förutsättningar (avsnitt 14).
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:KrU28
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.