Till innehåll på sidan

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Proposition 2013/14:232

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet
Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Registrering
2014-05-27
Inlämnad
2014-05-27
Bordlagd
2014-05-27
Hänvisad
2014-05-28
Motionstid slutar
2014-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:232

Utökade befogenheter för civilanställda inom

Prop.

Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

2013/14:232

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 2014

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Av såväl kvalitetssom effektivitetsskäl finns det behov av att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän.

Regeringen föreslår därför att vissa befogenheter inom utredningsverksamheten ska ges till civilanställda vid Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Förslagen innebär att civilanställda vid dessa myndigheter ska ha möjlighet

Förslagspunkter (12)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2014/15:JuU3
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2014/15:JuU3
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2014/15:JuU3
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastsavgift.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2014/15:JuU3
 9. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2014/15:JuU3
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2014/15:JuU3

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.