Sveriges genomförande av Agenda 2030

Proposition 2019/20:188

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-06-17
Bordlagd
2020-06-17
Hänvisad
2020-06-22
Motionstid slutar
2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:188

Sveriges genomförande av Agenda 2030

Prop.

2019/20:188
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 juni 2020
Stefan Löfven
Isabella Lövin
(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen presenterar regeringen inriktningen för arbetet med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Som ett led i arbetet föreslår regeringen ett övergripande mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och den miljömässiga – genom att föra en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet av agendan ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (avsnitt 4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.