Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Proposition 2022/23:53

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-31
Bordlagd
2023-01-31
Hänvisad
2023-02-01
Motionstid slutar
2023-02-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Regeringens proposition 2022/23:53

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Prop.

2022/23:53

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 26 januari 2023
Ulf Kristersson

Carl-Oskar
Bohlin
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Den straffrättsliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att minska de kriminella nätverkens inflytande och på så sätt öka tryggheten i samhället. För att markera allvaret i brott som begås i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och för att ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet föreslår regeringen bl.a. följande:Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpress-

Förslagspunkter (7)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i terroristbrottslagen (2022:666).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.